odisha Forest Guard Exam Notification 2023, In Odia

ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ଆୟୋଗ (ଓଏସଏସଏସସି) ପକ୍ଷରୁ ଓଏସଏସଏସସି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ୮୫୫ ଟି ପଦବୀ ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି …

Read more