History Short Questions Odia Set -14

History Short Questions Odia Set -14 ? କାନଭା ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? A. ସୁଷେରମାନ B. ବିଷ୍ଣୁଶର୍ମା C. ବାସୁଦେବ D. ଵାସୁମିତ୍ରା SHOW ANSWER Ans-C ✔ ? ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୋନୋଲିଥିକ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଅଛି |