ପୃଥିବୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା || odisha gk PDF

11 mins read

ପୃଥିବୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା

ନମସ୍କାର ଦସ୍ତ , odisha sarkari exam ରେ ସ୍ୱାଗତ || ଆଜିର ପୋଷ୍ଟ ରେ ଆମେ (india investigate agency odisha gk ) ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଡିସ୍କସ କରିବା | ଏହା ବିଷୟରେ ଫୁଲ ପଢନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

india investigate agency odisha gk 

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (CBI) ଭାରତ
ସେଣ୍ଡାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ତି ଏଜେନ୍ତି (CIA) ଆମେରିକା
ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (FBI) ଆମେରିକା
ଇଣ୍ଟର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ISI) ପାକିସ୍ତାନ
ନ୍ୟାସନାଲ ଆରୋନାଉଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେସ୍ ଆଡ୍‌ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, (NASA)  ଆମେରିକା
ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଡିଙ୍ଗ (RAW)  ଭାରତ
ନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି (NDS) ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ
ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି (DRS)  ଆବେନିଆ
ନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ୍ (NSS)  ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଏଜେନ୍ସି ଫର ଏକ୍ସଟରନାଲ୍‌ ଇନ୍‌ଫରମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି (AEIS) ଇଟାଲୀ
ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲାଇଜିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ (IAS) ଜାପାନ
ନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (NSI)  ବାଂଲାଦେଶ
କାନାଡ଼ିଆନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ (CSIS)  କାନାଡ଼ା
ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ (SIS) ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ସିକ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ (SIS)  ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ
ବୁଦେସ୍ନାକ୍ରିକ୍ରେଣ୍ଡିଏ (BND)  ଜର୍ମାନୀ
ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି (DGSI)  ଫ୍ରାନ୍ସ
ସେଣ୍ଟ୍ର ଦ ଇନ୍ ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଗାଡିଡାଡ୍ ନାସନାଲ୍ (CISEN)  ମେକ୍ସିକୋ
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍‌ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (NID) ନେପାଳ
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି (NIA)  ନାଇଜେରିଆ
ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ (SIS) ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ସିକ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ (SIS) ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ
ବୁଦେସ୍ନାକ୍ରିକ୍ରେଣ୍ଡିଏ (BND) ଡିରେକ୍ଟର ଜର୍ମାନୀ
ଜେନେରାଲ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି (DGSI)  ଫ୍ରାନ୍ସ
ସେଣୋ ଦ ଇନ୍ ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଗାଡିଡାଡ୍ ନାସନାଲ୍ (CISEN)  ମେକ୍ସିକୋ
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍‌ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (NID)  ନେପାଳ
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି (NIA) ନାଇଜେରିଆ

 

[su_button url=”https://odishasarkariexam.in/wp-content/uploads/2020/03/ପୃଥିବୀର-ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ-ତଦନ୍ତକାରୀ-ସଂସ୍ଥା.pdf” target=”blank” style=”stroked” background=”#0d4b89″ icon=”icon: file-pdf-o”]Download Its Pdf[/su_button]

ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଏକ୍ଜାମ ପୋର୍ଟାଲ ଓଡିଶା ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ରି ଷ୍ଟଡି ମେଟରିୟଲ ୱେବ୍ସାଇଟ || ଓଡିଶା ର OSSC, OSSSC, OPSC, CT, BED, OTET ଏବଂ ସବୁ ଅନନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ନୋଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

Noun and its type enlgish grammar in odia !!!

Next Story

World Important Organization in odia !!! odisha gk pdf

Latest from Blog