Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Odisha History gk | ଓଡିଶା ଇତିହାସ ଜିକେ | PART-2

Odisha History Gk odia   : Dear Friends Welcome to odisha sarkari exam, here we disucss ,odisha gk, odisha history gk , odisha history gk in odia, odisha gk, help to your all competitive exam.

odisha History GK In Odia | Odisha Gk

Q.1: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଶାସକ କିଏ ?
[A] ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ କରରାଣୀ
[B] କଳା ପାହାଡ଼
[C] ଆକବର
[D] ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦିନ ଜନ୍ମାଲଶାହ

[A] ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ କରରାଣୀ

Q.2: ଓଡ଼ିଶା କେବେ ମୋଗଲ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା ?

[A] ୧୫୯୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୫୯୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୫୯୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୫୯୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[A] ୧୫୯୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.3: ମରହଟ୍ଟାମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ?
[A] ୧୭୪୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୭୪୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୭୪୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୭୪୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[C] ୧୭୪୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[su_button url=”https://odishasarkariexam.in/computer-multiple-choice-questions/” target=”blank” style=”stroked” background=”#f8122b” size=”4″ icon=”icon: file-pdf-o”]କମ୍ପୁଟର ବିଷୟରେ MCQ ପଢିବା ପାଇଁ ଏଠି କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ [/su_button]

Q.4: ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ ?
[A] ୧୫୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୫୧ ୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୫ ୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୫ ୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[D] ୧୫ ୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.5: ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ ?
[A] ୧ ୬୩୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧ ୬୩୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧ ୬୩୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧ ୬୩୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[D] ୧ ୬୩୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.6: ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କଲେ ?
[A] ୧୮୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୮୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୮୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୮୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[C] ୧୮୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.7: ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା ?
[A] ୧୮୧୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୮୧ ୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୮୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୮୧୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[C] ୧୮୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.8:ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ?
[A] ୧୮୨୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୮୨ ୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୮୨୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୮୨୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[A] ୧୮୨୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.9:ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ?
[A] ୧୮୫୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୮୫୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୮୫୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୮୬୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[A] ୧୮୫୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.10: ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବେ କାରାରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ?
[A] ୧୮୮୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୮୮୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୮୮୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[D] ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[su_button url=”https://odishasarkariexam.in/odisha-first-person-odia-gk/” target=”blank” style=”stroked” background=”#5212f8″ size=”4″ icon=”icon: file-pdf-o”]click here to read odisha first person gk quiz [/su_button]

Q.11: ନଅଙ୍କ ଦୁରିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା ?

[A] ୧୮୬୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୮୬୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୮୬୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୮୬୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[C] ୧୮୬୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.12: ରେଭେନ୍‌ସା କଲେଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ?
[A] ୧୮୬୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୮୬୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୯୬୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୮୬୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[D] ୧୮୬୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.13: ପ୍ରଥମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ?
[A] ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୯୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୯ ୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[B] ୧୯୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.14: ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା ସହ କେବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ?
[A] ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୯୦୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୯୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୯ ୦୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[C] ୧୯୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.15:ବିହାର-ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ?
[A] ୧୯୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୯୧୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୯୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[C] ୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.16:ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ?
[A] ୧୮୪୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୮୪୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୮୫୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୮୫୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[A] ୧୮୪୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.17: ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ?
[A] ୧୯୩୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୯୩୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୯୩୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୯୩୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[B] ୧୯୩୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.18:ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
[A] ୧୮୭୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୮୮୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୮୮୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୮୯୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[A] ୧୮୭୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.19: ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ?
[A] ୧୯୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୯୦୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[C] ୧୯୦୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.20: ସମାଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ?
[A] ୧୯୧୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୯୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୯୧୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[C] ୧୯୧୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.21: ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ?
[A] ୧୯୨୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୯୨୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୯୨୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୯୩୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[C] ୧୯୨୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.22: କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ କେବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
[A] ୧୮୯୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୮୯୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୮୯୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୮୯୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[B] ୧୮୯୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.23: ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ କେତେ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ?
[A] ୧ ଥର
[B] ୨ ଥର
[C] ୩ ଥର
[D] ୪ ଥର

[B] ୨ ଥର

Q.24: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ?
[A] ୧୯୪୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୯୪୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୯୪୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୯୪୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[A] ୧୯୪୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.25: ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ?
[A] ୧୯୬୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[B] ୧୯୬୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[C] ୧୯୭୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
[D] ୧୯୭ ୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

[C] ୧୯୭୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

Q.26: ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ?
[A] ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ
[B] କୋଶଳ କେଶରୀ
[C] ଯଯାତି କେଶରୀ
[D] ବରାହ କେଶରୀ

[B] କୋଶଳ କେଶରୀ

Q.27: ଅନନ୍ତବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ?
[A] ବରାହ କେଶରୀ
[B] ଯଯାତି କେଶରୀ
[C] ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ
[D] ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ

[C] ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ

[su_posts template=”templates/list-loop.php”]


Q.28: ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ?

[A] ବରାହ କେଶରୀ
[B] ଯଯାତି କେଶରୀ
[C] ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ
[D] କୋଶଳ କେଶରୀ

[A] ବରାହ କେଶରୀ

Q.29: କପିଳାସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ?

[A] ନରସିଂହଦେବ
[B] ସ୍ଵତ୍ପଶ୍ଵରଦେବ
[C] ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ
[D] କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବ

[B] ସ୍ଵତ୍ପଶ୍ଵରଦେବ

Q.30: ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ?

[A] କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବ
[B] ନରସିଂହଦେବ
[C] ସ୍ଵପ୍ଟେଶ୍ୱରଦେବ
[D] ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ

[B] ନରସିଂହଦେବ

Q.31: ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ?

[A] ନରସିଂହଦେବ
[B] ଘୃଶ୍ନରଦେବ
[C] ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ
[D] କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବ

[C] ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ

Q.32: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା ଧଉଳି ସ୍ତୁପ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ?

[A] ଅଶୋକ
[B] ବୁଦ୍ଧଦେବ
[C] କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବ
[D] ନରସିଂହଦେବ

[A] ଅଶୋକ

Q.33: କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ?

[A] ନରସିଂହଦେବ
[B] ସ୍ଵପ୍ନରଦେବ
[C] ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ
[D] ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବ

[D] ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବ

Q.34: ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ କେଉଁ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ?

[A] ଶିଶୁପାଳ କେଶରୀ
[B] ନୃପ କେଶରୀ
[C] ବରାହ କେଶରୀ
[D] ମର୍କତ କେଶରୀ

[A] ଶିଶୁପାଳ କେଶରୀ

Q.35: କଟକ ନଗର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ?

[A] ଶିଶୁପାଳ କେଶରୀ
[B] ନୂପ କେଶରୀ
[C] ବରାହ କେଶରୀ
[D] ମର୍କତ କେଶରୀ

[B] ନୂପ କେଶରୀ

Q.36: ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୋଖରୀ କେଉଁ ରାଜା ଖୋଳେଇଥିଲେ ?
[A] ଶିଶୁପାଳ କେଶରୀ
[B] ନୃପ କେଶରୀ
[C] ବରାହ କେଶରୀ
[D] ମର୍କତ କେଶରୀ

[C] ବରାହ କେଶରୀ

Q.37: କାଠଯୋଡ଼ି ସେତୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ?
[A] ଶିଶୁପାଳ କେଶରୀ
[B] ନୃପ କେଶରୀ
[C] ବରାହ କେଶରୀ
[D] ମର୍କତ କେଶରୀ

[D] ମର୍କତ କେଶରୀ

[su_button url=”https://t.me/odishasarakariexam” target=”blank” style=”stroked” background=”#330a0e” size=”4″ icon=”icon: send-o”]ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚେନେଲ ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ [/su_button]

Q.38: ଉଦୟଗିରିର ଜୈନକୀଉଁ କେଉଁ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ?
[A] ଖାରବେଳ
[B] ଅଶୋକ
[C] ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ
[D] ମର୍କତ କେଶରୀ

[A] ଖାରବେଳ

Q.39: ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ ?
[A] ଖାରବେଳ
[B] ଅଶୋକ
[C] ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ
[D] ମର୍କତ କେଶରୀ

[B] ଅଶୋକ

[su_button url=”https://t.me/odishasarakariexam” target=”blank” style=”stroked” background=”#330a0e” size=”4″ icon=”icon: send-o”]ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚେନେଲ ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ [/su_button]

Q.40: ରେଭେନ୍ସା କଲେକ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ ?
[A] ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବ
[B] ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ
[C] ଟି.ଇ ରେଭେନ୍ନା
[D] ନୃପକେଶରୀ

[C] ଟି.ଇ ରେଭେନ୍ନା

Leave a comment

Your email address will not be published.